Ratkaisusuunnittelu

Tarjoamme sähköjärjestelmän kokonaisvaltaisia suunnitteluja.

  • Esisuunnittelu
  • Elinkaariajattelu
  • Järjestelmien laitemääritykset
  • Budjetointi
  • Diagnostiikka
  • Kunnossapito
  • Ylläpito
  • Muutoksenhallinta

Sähköjärjestelmä on aina kokonaisuus, jonka muunneltavuudella on jotain rajoituksia. Tämän vuoksi järjestelmän vaatimukset on huomioitava esisuunnitteluvaiheessa.

Sähköjärjestelmän elinkaaren ikä on 10 - 30 vuotta. Tästä syystä esisuunnitteluvaiheessa asioiden selvitys säästää kustannuksia merkittävästi.