Prosessilaitosten ja kiinteistöjen toimilaitteiden huolto ja kunnossapito

  • Eri teollisuudenalojen prosessi ja toimilaitteiden asennus, huolto ja kunnossapito
  • Kiinteistöjen sähkölaitteistojen huolto ja kunnossapito
  • Konepajojen lisälaitteiden asennukset, jälkiasennukset sekä kunnossapito

Osaamisemme perustuu kokemukseen sähkönjakelun, prosessi- sekä koneohjauksien sunnittelusta, asennuksista, toteutuksista sekä ylläpidosta. Pystymme toimittamaan kokonaisuuksia sekä olemaan toteutuksiemme tukena koko järjestelmän elinkaaren ajan.

Sähköjärjestelmien lämpökuvaukset sekä raportoinnit SETI:n sertifioimin LK1 pätevyyksin

  • Sähköjärjestelmien lämpökuvaukset sekä raportoinnit
  • Muiden kohteiden lämpökuvaukset ainoastaan asiakkaan omaan käyttöön

Ratkaisut eri toimialoille

Jokaisella teollisuudenalalla on omat erityistarpeensa. Räätälöimme ratkaisut kunkin asiakkaamme vaatimusten mukaisiksi. Toimitamme ala- ja laitoskohtaisia tuotteita, järjestelmiä ja palveluja. Tekniset asiantuntijamme tuntevat juuri sinun alasi automaation, sähkölaitteistot ja prosessit.

Sähköposti

info@priatec.fi

Osoite

Oivaltajantie 1 B 1
60100 Seinäjoki
Finland